Anglo-muzyczne półkolonie

Łączymy naukę języka angielskiego z zajęciami muzycznymi. Chcielibyśmy, aby Dzieci uczyły się języka obcego poprzez zabawę, a także pozytywne skojarzenia, co pomoże w swobodnym komunikowaniu się. Pragniemy również wzbudzić zainteresowanie i rozbudzić pasję do instrumentów strunowych i perkusyjnych.

 

Zapraszamy Dzieci w przedziale wiekowym 8-12 lat. Zapewniamy opiekę 10 h dziennie (7:30-17:30), która obejmuje 5h zajęć dziennie i 5h czasu spędzonego z wychowawcą w tym spożywanie posiłków, czas na zabawę

Ramowy program dnia jest zarysem (godziny zajęć mogą się zmienić w zależności od turnusu- Instruktorzy, których zatrudniamy mogą mieć rożną dyspozycyjność w rożnych tygodniach. Zmianie nie ulegnie jednak ilość zajęć (5 h dziennie).

  Półkolonie Językowo Muzyczne 2020 Plakat
  Plan Dnia
  Plan Dnia 2

  W naszej ofercie znajduje się 9 turnusów:

  1. 29.06- 03.07
  2. 06.07-10.07
  3. 13.07-17.07
  4. 20.07-24.07
  5. 27.07-31.07
  6. 03.08-07.08
  7. 10.08- 14.08
  8. 17.08-21.08
  9. 24.08-28.08

  Program półkolonii

  Zajęcia językowe

  Program Angielski Kreatywnie
  • Angielski metodą Direct
  • Angielski kreatywnie (elementy metody skandynawskiej, nauka multisensoryczna, elementy plastyki oraz literatury anglojęzycznej)

  Zajęcia muzyczne

  Perkusjonalia

  • Zajęcia oparte o grę na cajonie z wykorzystaniem akcesoriów takich jak shaker, talerz perkusyjny, tamburyn, klawesy, marakasy i inne
  • Rytmika i tempo. Poznanie i zasady działania, wykorzystywania metronomu, analogowego i cyfrowego, np. aplikacje telefoniczne lub komputerowe,
  • Koordynacja prawej i lewej ręki
  • Poznawanie prostych rytmów z wykorzystaniem cajonu
  • Podstawy podziałów tempa, artykulacja, dynamika, emocje
  • Gra na instrumentach (cajon) z wykorzystaniem akompaniamentu gitary, wspólny śpiew
  • Rejestracja nagrań

  Nauka gry na perkusji lub gitarze (do wyboru)

   

  Program Perkusjonalia
  Program Perkusja

  Plan zajęć perkusja

  • Przekazanie wstępnej, niezbędnej wiedzy o perkusji
  • Poznanie całego zestawu perkusyjnego, z wyszczególnieniem nazewnictwa i elementów oraz zasady ich działania i używania
  • Poznanie prostych rytmów perkusyjnych
  • Niezależność i koordynacja ruchowa na zestawie perkusyjnym, ćwiczenie skupienia i cierpliwości, wyrażanie emocji,
  • Gra z wykorzystaniem dwóch rąk stopniowe dodawanie nóg
  • Ćwiczenia rozgrzewające, sposoby trzymania pałek,
  • Tempo, rytm z akompaniamentem gitary basowej lub elektrycznej, na przykładnie wybranego utworu muzycznego. 

  Plan zajęć gitarowych

  • Wstęp do zajęć, omawianie i poznawanie budowy gitary, odmian (gitara: klasyczna, akustyczna, basowa, elektryczna, 12-sto strunowa, ukulele) rozpoznawanie ich, charakterystyka
  • Zasady gry na gitarze, techniki gry, notacje muzyczne, zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu pracy obu rąk, rozgrzewki, zabawy na strunach.
  • Rozwijanie zdolności manualnych, słuchowych, głosowych, na przykładnie wybranych utworów
  • Dynamika, zmiany tempa, artykulacja, frazowanie
  • Poznanie podstawowych akordów gitarowych, możliwości wzmacniaczy gitarowych, efektów dźwiękowych
  • Zagranie prostego utworu z wykorzystaniem wszystkich instrumentów strunowych, będocych w zasobach zajęć
  • Oswajanie z mikrofonem, na forum grupy 
  Program Gitara
  Program Audycje Muzyczne

  Audycje muzyczne

  • O kompozytorach ciut inaczej
  • Słuchowisko muzyczne- muzyka z różnych epok: mini koncert na żywo, aktywne słuchanie muzyki
  • Elementy kształcenia słuchu, m.in. nauka podstawowych interwałów, gama C-dur
  • Rodziny wybranych instrumentów muzycznych: budowa, historia, pochodzenie

  Podczas zajęć wykorzystane będą:

  Pianino, boom boom whackers, i/lub flet poprzeczny, instrumenty perkusyjne, nagrania utworów, i/lub pomoce plastyczne: kartki, kredki, flamastry