Kursy dla dzieci – Direct Method

Przemyślany i spójny model edukacji językowej dla najmłodszych HOUSE OF EDU gwarantuje dziecku sukces w nauce: świadomą, płynną znajomość języka obcego w mowie i w piśmie. Wiemy, jak rozbudzić w dzieciach zainteresowanie językiem i kulturą anglojęzyczną. Im wcześniej dziecko zacznie naukę języka obcego, z tym większą łatwością nabywa w nim kolejne umiejętności – dlatego też zachęcamy, aby rozpoczynać ją jak najwcześniej. W trakcie zajęć wykorzystujemy naturalne procesy uczenia się dzieci poprzez gry, zabawy i aktywność ruchową z wykorzystaniem szeregu pomocy naukowych. Nasi lektorzy duży nacisk kładą na zajęcia sensoryczne, tj. uruchomienie wszystkich zmysłów dziecka.

190711 Tabela Opłat Direct English General Adults And Teens

Uwaga: *podane opłaty dotyczą kursów języka angielskiego

Regulamin OWU (pdf)

Zależnie od grupy wiekowej zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w układzie poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek w godzinach 15:30 – 20:00.

ADVENTURES – to pierwszy etap nauki języka angielskiego, który rozpoczynają dzieci  mając 3 latka i kontynuują jeszcze przez kolejny rok. Na tym etapie dziecko osłuchuje się z językiem, wchłaniania go i nabywa naturalnego akcentu (nabycie prawidłowego akcenty przez starsze już dzieci nie jest łatwe do wyuczenia ponieważ mowy dużego dziecka jest w pełni wykształcony). Czas spędzony przez dziecko na zajęciach nie jest bezcelową zabawą ponieważ w rzeczywistości na tym etapie rozwoju dziecko przyswaja ono naturalnie język obcy, tak jak ma to miejsce w przypadku jego ojczystego języka. Standardowo zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 minut.

EXPLORERS – ten drugi etap nauki rozpoczynają dzieci mające już 5 lat i kontynuują do 6 lat. W trakcie zajęć dedykowanym temu przedziałowi wiekowemu kładziemy nacisk na naukę czytania oraz pisania stosując metodę czytania globalnego, tj. czytania syntetyczno-analitycznego. Uczymy dziecko rozpoznawania i nazywania całych wyrazów, ale nie wnikamy jeszcze w ich strukturę. Pomocne jest to bardzo w przypadku języka angielskiego, gdzie tradycyjne czytanie literka po literce nijak się ma do rzeczywistego brzmienia danego słowa. EXPLORERS to oprócz nauki dla przygotowaliśmy również etap zabaw. Standardowo zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 40 minut.

PATHFINDERS – trzeci etap edukacji, przeznaczony dla dzieci w wieku 7-9 lat. Zajęcia mają już nieco poważniejszy charakter: poruszane są zagadnienia z zakresu przyrody, geografii, fizyki i innych dziedzin interesujących dzieci w tym okresie wiekowym. Efektem, do którego autorską metodą dążymy na tym etapie, jest umiejętność samodzielnego wypowiadania się przez dziecko pełnymi zdaniami. Standardowo zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 50 minut.

PIONEERS – dziecko ma już 10 – 12 lat. Na tym etapie edukacji uczymy dziecko włączać do wypowiedzi bardziej zaawansowane struktury gramatyczne. W trakcie zajęć rozmawiamy na konkretne tematy, uczymy wyrażania własnych opinii, rozbudowujemy słownictwo o wyrażenia przyimkowe, kolokacje i ćwiczymy słowotwórstwo oraz budowanie złożonych wypowiedzi pisemnych. Czas trwania zajęć to 50 minut, dwa razy w tygodniu.

Skontaktuj się z nami, napisz e-mail, zadzwoń lub skorzystaj z formularza Zapisz się online. Chcesz poznać nas lepiej? Jesteśmy pewni, że nas polubisz!

Najczęściej zadawane pytania

Co, jeśli muszę zrezygnować z kursu?

Czasem wbrew dobrej woli okazuje się, że jednak nie dasz rady znaleźć czasu na naukę języka obcego. Jeśli zrezygnujesz przed rozpoczęciem kursu, zwrócimy Ci 100% wpłaconej kwoty. Jeśli zrezygnujesz później, w trakcie trwania kursu, zwrócimy Ci kwotę 70 (słownie: siedemdziesiąt)
% wniesionej opłaty za kurs pomniejszonej proporcjonalnie o opłatę za liczbę zajęć dydaktycznych, które zostały zrealizowane do dnia rozwiązania Umowy. Pomniejszenie opłaty o 20 (słownie: dwadzieścia) % stanowi zwrot wydatków jakie poczyniła Szkoła w celu należytego wykonania zlecenia. Nie musisz podawać nam powodu rezygnacji, ale pamiętaj, że wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną (e-mail lub pismo wysłane pocztą lub złożone w sekretariacie Szkoły).

Czy trzeba podpisywać umowę ze szkołą?

Tak w przypadku kursów regularnych. Każdy podejmujący naukę w naszej Szkole zobowiązany jest podpisać z nami umowę. W umowie zawarte są warunki współpracy, z którymi każdy uczeń powinien się zapoznać. Natomiast w przypadku wykupienia pakietów zajęć nie wymagamy podpisania umowy.

Formy płatności

Akceptujemy płatności gotówką oraz przelewem (nr konta podany w umowie).

Czy szkoła wystawia faktury?

Tak, wystawiamy faktury uczestnikom mającym dofinansowanie z miejsca pracy oraz każdemu, kto potrzebuje faktury.

Czy istnieje możliwość zmiany lektora?

Tak.

Czy szkoła wystawia certyfikaty ukończenia kursu języka obcego?

Tak. Na prośbę kursantów wystawiamy certyfikaty poświadczające uczestnictwo w kursie języka obcego oraz potwierdzający przyrost kompetencji językowych.