Kursy dla firm

Istotną częścią działalności HOUSE OF EDU jest prowadzenie kursów dla pracowników firm i instytucji. W zależności od potrzeb oferujemy kursy grupowe i indywidualne. Program naszych kursów dla firm przygotowywany jest w sposób zindywidualizowany – powstaje na podstawie przeprowadzanej przez nas analizy potrzeb szkoleniowych pozwalającej poznać oczekiwania, specyfikę  działalności firmy i możliwy rozwój. Zależy nam na tym, aby pracownicy uczyli się w grupach najbardziej odpowiadających im pod względem poziomu zaawansowania, dlatego przed rozpoczęciem kursu przeprowadzamy około 60-minutowy test poziomujący, składający się z części pisemnej i ustnej.

Zawsze wybieramy sposób nauki najbardziej optymalny z punktu widzenia uczestników kursów i elastycznie reagujemy na zgłaszane przez nich uwagi.. W trosce o uzyskanie jak najlepszych efektów nasze kursy dla firm prowadzimy w z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa danej branży. Nasi lektorzy na bieżąco sprawdzają i raportują postępy uczestników kursów, jednocześnie wraz z metodykiem na bieżąco dopasowując materiał szkoleniowy do ich potrzeb. Podsumowaniem przebiegu kursów jest szczegółowy raport zawierający między innymi informacje o zakresie materiału, frekwencji uczestników kursu, ocenach z poszczególnych etapów nauki i osiągniętych postępach w zakresie poszczególnych sprawności językowych  (mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu, czytania).

Oferujemy kursy języka  na wszystkich poziomach zaawansowania: od początkującego (A1) do zaawansowanego (C2). Warunki prowadzenia kursów ustalamy indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu z naszym sekretariatem poprzez e-mail: biuro@houseofedu.pl lub pod numerem telefonu 61 666 13 50.