Kursy ONLINE

Każdy słuchacz ma inne potrzeby, umiejętności i odmienne doświadczenia w edukacji językowej. Wybierając kurs ONLINE słuchacz sam może zdecydować o terminach, częstotliwości zajęć i programie kursu językowego. Metodyk we współpracy ze słuchaczem tworzy dla niego indywidualny program kursu językowego, nakreśla ścieżkę rozwoju i monitoruje postępy. Podczas zajęć ONLINE kładziemy duży nacisk na naukę mówienia oraz używania nowych słów i struktur w praktyce. Uczymy również metod, dzięki którym motywacja wzrasta, a nauka staje się naprawdę skuteczna. Oferujemy kursy języka na wszystkich poziomach zaawansowania: od początkującego (A1) do zaawansowanego (C2). Podczas lekcji lektor udostępnia uczestnikowi zajęć ekran swojego komputera, na którym wyświetla tekst, obrazy, wideo i pliki audio używane w trakcie zajęć.

Warunki prowadzenia kursów ustalamy indywidualnie. 

Skontaktuj się z nami, napisz e-mail, zadzwoń lub skorzystaj z formularza Zapisz się online. Chcesz poznać nas lepiej? Zapraszamy Cię na bezpłatny rozgrzewkowy kurs języka. Jesteśmy pewni, że nas polubisz!

Najczęściej zadawane pytania

Co, jeśli muszę zrezygnować z kursu?

Czasem wbrew dobrej woli okazuje się, że jednak nie dasz rady znaleźć czasu na naukę języka obcego. Jeśli zrezygnujesz przed rozpoczęciem kursu, zwrócimy Ci 100% wpłaconej kwoty. Jeśli zrezygnujesz później, w trakcie trwania kursu, zwrócimy Ci kwotę 70 (słownie: siedemdziesiąt)
% wniesionej opłaty za kurs pomniejszonej proporcjonalnie o opłatę za liczbę zajęć dydaktycznych, które zostały zrealizowane do dnia rozwiązania Umowy. Pomniejszenie opłaty o 20 (słownie: dwadzieścia) % stanowi zwrot wydatków jakie poczyniła Szkoła w celu należytego wykonania zlecenia. Nie musisz podawać nam powodu rezygnacji, ale pamiętaj, że wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną (e-mail lub pismo wysłane pocztą lub złożone w sekretariacie Szkoły).

Czy trzeba podpisywać umowę ze szkołą?

Tak w przypadku kursów regularnych. Każdy podejmujący naukę w naszej Szkole zobowiązany jest podpisać z nami umowę. W umowie zawarte są warunki współpracy, z którymi każdy uczeń powinien się zapoznać. Natomiast w przypadku wykupienia pakietów zajęć nie wymagamy podpisania umowy.

Formy płatności

Akceptujemy płatności gotówką oraz przelewem (nr konta podany w umowie).

Czy szkoła wystawia faktury?

Tak, wystawiamy faktury uczestnikom mającym dofinansowanie z miejsca pracy oraz każdemu, kto potrzebuje faktury.

Czy istnieje możliwość zmiany lektora?

Tak.

Czy szkoła wystawia certyfikaty ukończenia kursu języka obcego?

Tak. Na prośbę kursantów wystawiamy certyfikaty poświadczające uczestnictwo w kursie języka obcego oraz potwierdzający przyrost kompetencji językowych.