Nieodpłatne konsultacje

Co piątek udostępniamy możliwość skorzystania z nieodpłatnych 45-minutowych konsultacji lektorskich. Konsultacje te są realizowane indywidualnie i ich uczestnicy mają możliwość wyjaśnienia z nauczycielem wszystkich problematycznych dla nich kwestii poruszanych na zajęciach. Bywa to szczególnie przydatne w sytuacji, kiedy uczestnik opuści regularne zajęcia kursowe.

Nieodpłatne konsultacje odbywają się w piątki w godzinach 10:00 – 13:00. Skontaktuj się z naszym sekretariatem lub lektorem prowadzącym kurs, aby poznać najbliższy wolny termin konsultacji.