Notka prawna

Odwiedzając i użytkując stronę internetową Szkoły Języków Obcych, Centrum Tłumaczeń HOUSE OF EDU, przyjmują Państwo poniższy Regulamin Serwisu bez jakichkolwiek ograniczeń i uwarunkowań. Dlatego też Państwa dostęp do witryny Szkoły Języków Obcych, Centrum Tłumaczeń HOUSE OF EDU odbywa się z zastrzeżeniem tego Regulaminu i przepisów obowiązującego prawa, a korzystanie z witryny w jakikolwiek sposób oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia

1. Zawartość

Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte na niniejszej stronie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje, w tym informacje umieszczone w części „Kursy”, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego. Opis świadczonej usługi nauczania języka obcego następuje wyłącznie w umowie. Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne, POWER PEEPS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na stronie www.houseofedu.pl.

2.  Opłaty za usługi zamieszczone na stronie

Informacje dotyczące opłat za prezentowane usługi, niezależnie od tego, czy umieszczone na stronie, czy udzielone za jej pośrednictwem, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają charakter wyłącznie orientacyjny oraz nie są wiążące. Szczegółowe warunki  świadczonych usług mogą być uszczegółowione tylko i wyłącznie na podstawie warunków umowy.

3. Zbieranie informacji

Informacje o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na stronie, użytkowników i ich zachowań. Powyższe działania zmierzają przede wszystkim w celu uczynienia strony bardziej użyteczną i funkcjonalną.

Strona internetowa www.houseofedu.pl wykorzystuje technikę plików typu „cookies”. Plik typu „cookie” jest niewielkim plikiem tekstowym z informacją, zapisywanym przez serwer operatora strony internetowej na komputerze użytkownika. Taką informację serwer operatora strony internetowej może odczytać w trakcie jednego połączenia się ze stroną z danego komputera. Korzystanie z techniki plików typu „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Na stronie technika „cookies” pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik strony jest zainteresowany. W momencie zamknięcia okna przeglądarki, plik „cookie” jest automatycznie usuwany z komputera użytkownika.

4. Polityka prywatności

POWER PEEPS dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wszystkich użytkowników odwiedzających stronę internetową www.houseofedu.pl. Informacje osobowe, które są zbierane za pomocą strony www.houseofedu.pl, w tym m.in. za pośrednictwem formularzy kontaktowych, są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktów z użytkownikami strony w celu skutecznego dostarczenia informacji związanych z tematem zapytania. POWER PEEPS informuje i zapewnia, że wszelkie przekazane dane są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami:

a) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.,

b) Ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych z późn. zm.,

c)  Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z późn. zm.,

d) Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z późn. zm.

5. Prawa autorskie

Cała zawartość niniejszej strony jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte na niniejszej stronie stanowią własność POWER PEEPS lub osób trzecich. Używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie zawartości strony na bez uprzedniej zgody POWER PEEPS jest niedozwolone.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

POWER PEEPS wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są na stronie internetowej www.houseofedu.pl. POWER PEEPS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z niniejszej strony, w tym za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek wykorzystania jakichkolwiek informacji umieszczonych na stronie lub uzyskanych za jej pośrednictwem. POWER PEEPS nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej strony, korzystaniem z niej lub pobieraniem ze strony jakichkolwiek materiałów, danych, zdjęć, tekstów, plików itp.

Powyższy Regulamin strony internetowej Szkoły Języków Obcych, Centrum Tłumaczeń HOUSE OF EDU może zostać uaktualniony/zmieniony bez uprzedzenia w każdym czasie.