Wypróbuj nowoczesne metody nauczania języków obcych

Szkola Jezykowa

W systemie nauczania szkoły HOUSE OF EDU łączymy nowoczesne metody z tradycyjną koncepcją edukacji językowej. Idąc w kierunku proponowanym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie i Ocenianie (CEF) promujemy metody nauczania języków wspomagające niezależność w myśleniu, ocenie i działaniu w połączeniu z umiejętnością komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych.

Wśród najczęściej stosowanych przez nas metod i podejść do nauczania języków obcych znajdują się:

  1. Communicative Approach – podejście komunikacyjne,
  2. Lexical Approach – podejście leksykalne,
  3. Task Based Learning – nauka oparta na praktycznych zadaniach,
  4. Content and Language Integrated Learning – nauczanie zintegrowane.

W naszej metodzie nauczania bazujemy na metodzie komunikacyjnej, ponieważ znajomość języka obcego to przede wszystkim umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji. W trakcie kursów skupiamy się głównie na rozwijaniu umiejętności rozumienia i mówienia oraz na praktycznym wykorzystaniu języka. Nasze programy modyfikujemy w zależności od zmieniających się potrzeb słuchaczy, intensywności szkolenia, poziomu kompetencji językowych, profilu zawodowego oraz oczekiwanych celów szkolenia, uzyskując dzięki temu maksymalną skuteczność procesu nauczania.

Koniecznym elementem naprawdę efektywnej nauki języka jest systematyczne powtarzanie i utrwalanie zdobytej w trakcie kursów wiedzy. Nasze zajęcia zaczynamy zawsze od przypomnienia tego, czego nauczyliśmy się na poprzednich zajęciach. Jednym z sekretów efektywności jest odpowiednia motywacja – dlatego poza samą wiedzą rozwijamy w naszych słuchaczach chęć do nauki.

Poznaj House of Edu